Bioremediacja - profesjonalne oczyszczenie gruntów z zanieczyszczeń

Quart

1 000 000 ton gruntu obojętnego zagospodarowano w ciągu roku

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku gospodarowania odpadami i zarządzania gruntami obojętnymi stosujemy najskuteczniejsze metody oczyszczania środowiska wodno-gruntowego. Bioremediacja ma na celu usunięcie zanieczyszczeń wykorzystując do tego celu mikroorganizmy. Nasi inżynierowie dobierają najskuteczniejsze metody, dzięki którym możliwa jest wtórna gospodarka gruntami oczyszczonymi – najkorzystniejsza zarówno dla klienta jak i dla środowiska naturalnego.

 

200 chargements de camions par jour

Wykorzystanie wtórne

Preferowane rozwiązania wtórnego wykorzystania zmniejszają ślad węglowy !
Partenariats avec des carriers

Odtworzenie terenów pokopalnianych

Poprzez liczne partnerstwa z kamieniołomami i kopalniami wspieramy
Filières adaptés au stockage d'ISDI

Gospodarka materiału

Wiele zagospodarowanego urobku czeka na ponowne wykorzystanie

Analiza i wybór najlepszej metody

Optimisation des flux de votre chantier

Bioremediacja wymaga wstępnych przygotowań, które eksperci z firmy Hesus wykonają na miejscu. Po pobraniu próbek zanieczyszczonego materiału zostanie on poddany szczegółowej analizie. Dzięki temu możliwy będzie wybór najlepszych metod oczyszczenia gruntów, najczęściej bioremediacja albo bioremediacja ex situ w zależności od właściwości fizycznych zanieczyszczonego materiału i innych kryteriów analizowanych przez naszych pracowników.

 

Bioremediacja ex situ a dystrybucja

Solutions de remblaiement sur d'autres chantiers

Oczyszczanie gleby lub ziemi z zanieczyszczeń nie zawsze może odbywać się w miejscu. Nasi pracownicy po dokonaniu wizji lokalnej i pobraniu próbek przygotowują plan zastosowania najskuteczniejszej metody remediacji gruntów. Często stosowaną technologią jest bioremediacja ex situ. Dla klienta ma to dodatkową zaletę – zanieczyszczone grunty w pierwszej kolejności są usuwane i transportowane do miejsca, gdzie zostaną poddane oczyszczeniu. Następnie dzięki bioremediacji i oczyszczeniu mogą zostać ponownie wykorzystane.

Obowiązek remediacji, a wybór najskuteczniejszej metody

HESUS vous accompagne pour le traitement de vos terres polluées

Remediacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na przywróceniu ich do stanu wymaganego standardami jakości. Do remediacji środowiska gruntowo-wodnego zobowiązany jest właściciel ziemi albo podmiot, który wcześniej zanieczyszczenie spowodował. Bioremediacja zakłada także zapobiegnięcie dalszemu zanieczyszczaniu środowiska. Opracowany w firmie Hesus projekt prac remediacyjnych w sposób zgodny z najnowszą technologią, zasadami prawa oraz ekonomią wskaże ścieżkę działań naprawczych.

Bioremediacja i logistyka transportu

Plateforme digitale Hesus Store

Niezależnie od tego, czy zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego powstało z winy obecności produktów naftowych, metali ciężkich czy innych rodzajów zanieczyszczeń, w przypadku bioremediacji ex situ konieczna jest logistyka. Dzięki dużemu zapleczu logistycznemu i transportowemu w firmie Hesus możliwa jest skuteczna bioremediacja nawet dużych ilości gleby i ziemi. Specjaliści i inżynierowie firmy Hesus w razie zaistnienia takiej potrzeby stosują bioremediację ex situ zakładającą wydobycie, transport i odzysk oczyszczonych gruntów czy zanieczyszczonych wód.

Dowiedz się więcej

Projekt remediacji gwarancją skuteczności podjętych działań

HESUS vous accompagne pour l'évacuation de vos terres polluées

Inżynieria środowiska zakłada przygotowanie szczegółowego planu remediacji gruntu zanieczyszczonego. Wybór metody uwzględniać powinien warunki terenowe, rodzaj i skalę zanieczyszczenia, a także kwestie ekonomiczne. Przeprowadzone prace powinny chronić przed wtórnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Wybór optymalnej metody i zakresu prac jak bioremediacja ex situ lub jeśli to możliwe przeprowadzenie bioremediacji w miejscu powstania zanieczyszczenia musi poprzedzać dobry plan przewidujący wszystkie etapy i działania niezbędne do przywrócenia środowisku stanu sprzed powstania zanieczyszczenia.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!