Zarządzanie i dostawa materiałów budowlanych

Quart

Odpowiedzi na wszystkie Twoje potrzeby w zakresie danych znajdziesz na stronie

Fazy realizacji wymagają kruszywa oraz innych materiałów – dostaw i wywozu. Możemy pomóc Ci w zarządzaniu tymi przepływami.

Dostarczymy Ci wszystkie potrzebne materiały każdego typu i rozmiaru od dostawców usług wysokiej jakości.

Ponadto, preferujemy podwójne lub nawet potrójne rozwiązania transportowe, które zapewniają ekonomiczną i ekologiczną wartość dodana.

Odpowiednie materiały dostosowane do Twoich zastosowań

Matériaux adaptés au structure de chaussée

Kostka drogowa

Matériaux adaptés aux pistes d'accès

Drogi

Matériaux adaptés aux réseaux

Sieci

Matériaux adaptés aux plateformes

Platformy

Matériaux adaptés aux remblais

Zasypki

Matériaux adaptés aux surfaces spécifiques

Szczególne

Optymalizacja procesów logistycznych

Optimisation des flux de votre chantier

Dzięki naszemu doświadczeniu logistycznemu, jesteśmy w stanie optymalizować proces zaopatrzenia twojej budowy. Dzięki podwójnemu załadunkowi dostarczamy materiały i wywozimy odpady, co pozwoli Ci kontrolować koszty i zmniejszyć ślad węglowy.

Wszystkie rodzaje i wielkości oferowanych materiałów

Apport d'alluvionnaires

Grunty nasypowe

Apport de calcaires

Wapienie

Apport de matériaux recyclés

Materiały przetworzone

Apport de matériaux traités

Materiały poddane obróbce

Apport de sablon et sable

Piasek

Apport de gravillons

Kamienie

Apport de grave

Zwir

Apport de cailloux

Kamyki

Zarządzanie dostawami kruszyw

Plateforme digitale Hesus Store

Wypełnijarkusz potrzeb i zapytań bezpośrednio na naszej platformie Hesus Store.

Skorzystaj z naszego algorytmu dopasowywania wymiany materiału między placami budowy. Rejestracja jest bezpłatna.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!